.:: Contact met de Vespercantorij

De Vespercantorij heeft opgehouden te bestaan. Wie belangstelling heeft om te zingen of behoefte heeft aan meer informatie, kan nog altijd contact opnemen met Leo van Noppen, tel. (050) 527 04 01. Aarzel niet. 

 

-