.:: Welkom bij de Vespercantorij van het GSp!

De vespers die op zondag in de Martinikerk te Groningen (zo mogelijk in het Hoogkoor) werden gehouden, waren een liturgisch en muzikaal rijke belevenis.

Einde van de Vespercantorij

Na 17 jaar is er een einde gekomen aan de Vespercantorij. Van de dirigent kwam het bericht dat er in de nieuwe opzet van de vespers, waarin de helft van de vespers in de Nieuwe Kerk wordt gehouden, geen ruimte meer is voor de cantorij. Dit nieuws laat ons achter met gemengde gevoelens. Met weemoed, omdat het ons laat voelen hoe alles tijdelijk is en voorbij gaat, en tegelijk met dankbaarheid om het mooie dat we samen hebben mogen beleven. Dirigent Leo van Noppen en allen die ooit hebben meegezongen, zeer bedankt.

 

-