.:: Over de Vespercantorij

Al jaren wordt aan elke viering van het Groninger Studentenpastoraat meegewerkt door een koor of cantorij. Die vocale en kerkmuzikale ondersteuning van de diensten is geen franje of overbodige luxe, maar een zinvol onderdeel van de liturgie.

Eén van de cantorijen die actief was binnen het Groninger Studentenpastoraat was de Vespercantorij, die uitsluitend aan vespers meewerkte. Zij legde zich toe op het zingen van onberijmde psalmen als een van de meest karakteristieke onderdelen van deze getijdedienst.

Per seizoen (oktober t/m mei) werd gemiddeld eens per maand een vesper gezongen. De repetitie was steeds onmiddellijk voorafgaand aan de betreffende dienst (de muziek werd ca. anderhalve week van tevoren toegestuurd). Enige koorervaring en/of ervaring in het lezen van muziek was daarom gewenst. Leeftijd speelde geen rol!

 

-